Om

Webbplatsen ska vara en publik plats för elevernas skolarbete och där de kan få respons på sina arbeten. Vi vill också visa andra vad vi gör i skolan och att eleverna utvecklar sin digitala kompetens genom att arbeta med bloggen.